Formacions

“Tot aprenentatge té una base emocional”. Plató

Si tot aprenentatge té una base emocional, també té una base de canvi terapèutic. Per això, després de mes de 25 anys en experiència docent, creo “SeiszEnTidos TranceFormAcció”, on dissenyo i imparteixo formacions des de la passió pel Mindfulness-Plena Consciència, el Coaching i el Psicocoaching, la Hipnosi Ericksoniana i la PNL, tot integrat en la visió humanista de la intervenció formativa. Cada formació és una “TranceFormAcció” una acció de transformació a través del trance formatiu, una manera d’avançar millor en el camí del benestar global individual i organitzacional.

Compartim aquest camí?

Línies d'actuació

Des de SeiszEnTidos-TranceFormAcció es vol donar resposta a les demandes de formació individuals, grupals i organitzacionals (empreses, ONG’s, centres educatius, centres de salut), sent les més freqüents: les relatives a la gestió de les emocions, de l’ansietat i de l’estrès, a l’autoconeixement i a la introspecció, al treball en equip, al benestar i equilibri emocional en l’equip, a la construcció i al lideratge d’equips. Per a això les formacions tenen tres objectius principals:


Millorar la saviesa individual, grupal i organitzacional


Reconèixer-se en l'Excel·lència


Millorar la forma i la dinàmica del lideratge

Breu recorregut de col·laboracions:

Missió i Metodologia

Les formacions de caràcter pluridisciplinar i adaptades a cada persona, grup i organització, són activitats dissenyades  per a cobrir les necessitats de particulars, d’empreses i organitzacions (ONG’s, centres educatius, centres de salut…); oferim també sessions de supervisió a equips. La missió de SeiszEnTidos-TranceFormAcció és aconseguir, a través de les nostres formacions compartides, l’harmonia, el benestar i equilibri individual, grupal i/o organitzacional, l’eficàcia i eficiència necessàries per a l’obtenció de les metes i objectius individuals o organitzacionals. Utilitzem com a motor del canvi l’estat de presència i d’atenció plena, el sentit de l’humor, la resiliència i els aspectes més lúdics de la intervenció formativa. La metodologia que compartirem, basada essencialment en el Coaching i PsicoCoaching, el Mindfulness i la hipnosi, la PNL -Programació Neurolingüística- és flexible, emmotllable i adaptable a les contingències que pugui presentar tota persona, grup o organització en el món actual. Ens movem per a crear formacions participatives, en les quals la pràctica i l’experiència són la nostra prioritat, per a després extreure les nostres pròpies conclusions i aplicar-les de manera adequada a tot grup i persona.

Chat
Consultas
Hola, ¿necesitas más información o una primera cita online o presencial?